9 - 14 min. read
30 Aug, 2021

Nederlanders betalen relatief veel inkomstenbelasting. Daar wordt met enige regelmaat over geklaagd. Vaak hoor je er dan ook bij: “Wat doen ze eigenlijk met dat geld?” Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar een deel van het antwoord is in ieder geval: het stimuleren van gewenst gedrag. Een manier om gewenst gedrag te stimuleren is door subsidies te verstrekken. Het omgekeerde kan natuurlijk ook: ongewenst gedrag kan zwaarder belast worden.

We geven van beide gevallen een voorbeeld. De overheid wil graag dat mensen schoner gaan rijden. Elektrische auto’s en zuinige auto’s worden daarom gesubsidieerd. Bijvoorbeeld door een lagere bijtelling. Een onzuinige auto wordt echter niet gesubsidieerd. Een dergelijke auto heeft een hogere bijtelling. De overheid wil mensen op die manier stimuleren om elektrische of zuinige auto’s te kopen.

Ook op de energiemarkt probeert de overheid gewenst gedrag te stimuleren. Zo stimuleert de overheid burgers om schone energie op te wekken. Dat kan op verschillende manieren. Een van de makkelijkste manieren om als particulier schone energie op te wekken is echter door zonnepanelen op je dak te plaatsen. De overheid subsidieert het plaatsen van zonnepanelen dan ook.

Als je zoekt naar informatie over subsidie op zonnepanelen in 2020, dan kom je vaak tegen dat de subsidie wordt vervangen door een andere regeling. Dat is onjuist. In het Regeerakkoord is opgenomen dat de subsidieregeling zou verdwijnen. De overheid krijgt het niet voor elkaar om een nieuwe regeling te introduceren. De regeling blijft daarom nog drie jaar langer van kracht.

Subsidie op zonnepanelen

De overheid moedigt burgers op drie manieren aan om zonnepanelen aan te schaffen. Dat zijn de volgende manieren:

  1. De salderingsregeling (terugleversubsidie)
  2. De BTW-teruggave op zonnepanelen
  3. De energiebespaarlening

Let wel: dit zijn de stimuleringsmaatregelen van de landelijke overheid. Lokale overheden, voor particulieren meestal de gemeente, mogen aanvullende subsidies verstrekken.

De terugleversubsidie

Eén van de belangrijkste subsidies die de overheid heeft om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren is de terugleversubsidie. De terugleversubsidie wordt ook wel de salderingsregeling genoemd. We hebben een uitgebreid artikel geschreven over hoe de salderingsregeling precies werkt. Om dit artikel goed leesbaar te houden geven we je een korte samenvatting.

Zonnepanelen wekken energie op. Die energie gebruik je echter niet altijd zelf. In de winter gebruik je bijvoorbeeld meer stroom dan je zonnepanelen opwekken. In de zomer wekken je zonnepanelen meer op dan dat je gebruikt. De kern van de salderingsregeling is dat je de stroom die je opwekt verkoopt aan je energieleverancier. Uiteraard koop je ook energie bij je energieleverancier. De salderingsregeling komt erop neer dat je die posten tegenover elkaar gaat wegstrepen.

Een simpel voorbeeld. Als je op jaarbasis 10.000 kWh aan zonne-energie hebt geleverd en 15.000 kWh hebt afgenomen, dan hoef je nog maar 5.000 kWh te betalen. Simpel toch?

De salderingsregeling en de kosten van energie.

Als je naar het bovenstaande voorbeeld kijkt, dan zie je eigenlijk de rol van de overheid niet. Het lijkt er dan op dat het alleen gaat om een simpele verhouding tussen jou en je energieleverancier. Jullie hebben over en weer wat van elkaar te vorderen. Die vorderingen worden vervolgens verrekend.

Zo simpel is het echter niet. De prijs die jij voor een kWh betaalt is namelijk niet de kostprijs van een kWh. De prijs van een kWh bestaat uit drie delen:

  • Prijs van een kWh (circa 7 cent)
  • Energiebelasting (circa 14 cent)
  • BTW (circa 4 cent)

Als we het voorbeeld doortrekken dan lever jij aan een energiemaatschappij een product ter waarde van 10.000 * 0.07 = €700,-. Daar komt nog BTW bij, dus dat is ongeveer €840,-. Als je 15.000 kWh aan energie afneemt, dan moet je 15.000 * 0.25 = €3.750,- betalen. Als je daar de waarde van de geleverde energie vanaf trekt, dan houd je ongeveer €2900 over. Die bedragen staan uiteraard niet in verhouding tot elkaar.

De salderingsregeling wordt een subsidie

Wanneer je energie teruglevert aan het net, krijg je daar veel minder voor terug dan wanneer je dat product zou moeten kopen. De verkoopprijs is dus lager dan de aankoopprijs. Het wordt op die manier natuurlijk niet aantrekkelijk om energie terug te leveren. De overheid lost dat probleem op door je te compenseren. De overheid subsidieert jouw geleverde kWh zo dat het exact de waarde heeft die je er ook voor zou moeten betalen als je een kWh terug moet kopen.

Waarom moet er een einde komen aan de salderingsregeling?

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde moet komen aan de salderingsregeling. Dat komt omdat de regeling te royaal is. Het doel van de salderingsregeling was om zonnepanelen zo rendabel te maken dat je ze binnen zeven jaar terug kan verdienen.

Dat doel is gehaald, maar de regeling begint door te schieten. De salderingsregeling is officieel ingevoerd in 2004. Inmiddels is het 2020. De prijs van zonnepanelen is hard gedaald en zal in de toekomst waarschijnlijk verder dalen. De regeling is echter gebaseerd op de prijzen van zonnepanelen in 2004. Omdat de kosten van zonnepanelen zijn gedaald, maar de subsidie gelijk is gebleven kunnen consumenten hun zonnepanelen binnen zeven jaar terugverdienen. Dat vindt de overheid overdreven en daarom wordt de salderingsregeling aangepast.

De subsidie op zonnepanelen in 2021 en daarna

Het voornemen was dus om de subsidie op zonnepanelen in 2021 aan te passen. Dat gaat echter niet gebeuren. De reden is eenvoudig: het is technisch niet mogelijk. De huidige salderingsregeling zou vervangen moeten worden door een andere regeling. Voor die regeling is het echter noodzakelijk dat er een zogenaamde dubbele meter is geïnstalleerd. Deze meter houdt bij wat er geleverd wordt en wat er aan stroom wordt afgenomen. Het probleem is echter dat niet iedereen zo’n meter heeft. Het bleek ook niet mogelijk om voor 2020 iedere eigenaar van zonnepanelen van zo’n meter te voorzien. De regeling blijft daarom tot 2023 bestaan.

Voor 2023 moeten de netbeheerders iedere leverancier van energie voorzien van een dubbele meter. Dat betekent dat op 1 januari 2023 een nieuwe regeling in kan gaan. Die regeling ziet er zo uit. Per jaar mag er 11 procent minder gesaldeerd worden. Dat betekent dat over het jaar 2023 89% van de geleverde energie gesaldeerd mag worden, over 2024 78%. In 2031 mag er dan uiteindelijk niets meer gesaldeerd worden.

De btw-vrije dagen van de belastingdienst

Je kent de acties wel die grote ketens hebben. De btw-vrije dagen. Uiteraard zijn dit niet echt btw-vrije dagen. Je krijgt gewoon een korting van 21%. De belastingdienst heeft echter wel een regeling die het mogelijk maakt om de btw die je voor je zonnepanelen betaalt terug te krijgen. De regeling op zichzelf is vrij eenvoudig, maar als je niet thuis bent in de materie, dan kan het lastig zijn om er wegwijs in te worden.

Twee soorten ondernemers

Om de regeling goed duidelijk te maken is het belangrijk om een onderscheid te maken in het begrip ondernemer. In het normale dagelijkse spraakgebruik hebben we het dan over iemand die een eigen bedrijf heeft. De Belastingdienst ziet dat net even anders. Een ondernemer voor de Belastingdienst is vrijwel iedereen die een economische activiteit uitvoert. Soms is dat niet altijd duidelijk. Iemand die bijvoorbeeld een kraampje met eieren langs de weg verkoopt is een ondernemer voor de Belastingdienst. Dat hoeft echter niet te betekenen dat die verkoper staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook in het normale spraakgebruik zal iemand die een kraampje langs de weg heeft staan niet snel als ondernemer worden aangemerkt. Toch is zo iemand wel degelijk een ondernemer voor de Belastingdienst.

Het criterium om te bepalen of iemand een ondernemer is, is of iemand zelfstandig een economische activiteit uitvoert. Dat klinkt wat wollig, maar het komt erop neer dat iemand iets verkoopt of een dienst aanbiedt. Dat geldt voor het kraampje langs de weg, maar ook voor eigenaren van zonnepanelen. Zij ‘verkopen’ technisch gezien stroom aan een energieleverancier.

Ondernemers kunnen btw-terugvorderen

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen dan ook als ondernemers. Dat heeft voordelen. Ondernemers kunnen namelijk de BTW terugvragen. Dat geldt dus ook voor eigenaren van zonnepanelen. Wanneer je als particulier zonnepanelen aanschaft en stroom gaat terugleveren aan het net, dan kan je de btw van de zonnepanelen en de installatie terugvragen. Dat levert al snel een voordeel op van circa €1000,-.

Maar een keer aangifte doen

BTW-terugvragen, dat klinkt natuurlijk prettig. Er is echter ook een keerzijde. De meeste ondernemers moeten ook btw afdragen. Daar zit je als eigenaar van zonnepanelen natuurlijk niet op te wachten. Gelukkig is er een oplossing. De kleine ondernemersregeling. Dankzij de kleine ondernemersregeling hoef je maar een keer btw-aangifte te doen.

De Kleine Ondernemersregeling gaat veranderen

In 2020 gaat de kleine ondernemersregeling veranderen. De belangrijkste verandering is dat er gewerkt gaat worden met zogenaamde herzieningsperiodes. De regeling komt er als volgt uit te zien.

Je koopt in 2020 zonnepanelen. Vervolgens vraag je de btw terug bij de Belastingdienst en meld je je aan voor de nieuwe KOR. De KOR treedt dan op 1 januari 2021 voor jou in werking. Voor de komende vijf jaar geldt een zogenaamde herzieningsperiode. Dat betekent dat je in principe ieder jaar 20% van de btw moet terugbetalen. De terugbetaling van de btw geldt echter niet wanneer je minder dan €500,- terug hoeft te betalen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?

We laten het even voor je zien in een rekenvoorbeeld. Stel je koopt in 2020 zonnepanelen. Jouw installatie kost (kosten zonnepanelen + plaatsen van de zonnepanelen) in totaal €7000,-. Dan betaal je in totaal zo’n €1215,- aan BTW. In 2020 krijg je die 1215,- terug. In 2021 gaat de KOR 2020 voor jou in. Dat betekent dat je in principe 20% van de 1215,- terug moet betalen. Maar 20% van 1215, – is ca. €240, -. Dat bedrag is lager dan €500. Dus je hoeft niets terug te betalen.

Koop je in 2022 zonnepanelen met een totale waarde van €16.000 (dat is overigens een hele grote installatie) dan ziet het voorbeeld er zo uit. Je betaalt dan ca. €2800,- aan btw. Die krijg je in 2020 terug, maar in de komende vijf jaar moet je die terug gaan betalen. In 2021 moet je immers 20% van €2800 = 560€ terugbetalen. Dat bedrag is hoger dan €500, dus dat bedrag moet terugbetaald worden.

Het is daarom belangrijk dat je kijkt of de af terug te vragen btw meer of minder is dan €2500. Boven de €2500 is dit minder interessant, omdat je de btw dan in de komende jaren terug moet betalen.

Zonnepanelen financieren met een Energiebespaarlening

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen kan investeren in duurzame energie. Het is immers niet alleen belangrijk dat Nederland meer duurzame energie opwekt. Het plaatsen van zonnepanelen kan je ook gewoon geld besparen. Daarom wil de overheid dat niet alleen mensen met voldoende spaargeld van de voordelen van zonnepanelen kunnen profiteren. Daarom is het mogelijk om een zogenaamde Energiebespaarlening af te sluiten.

De energiebespaarlening is een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden. De rente is laag en de looptijd is relatief lang. Voorwaarde is wel dat de lening gebruikt wordt om je woning duurzamer te maken.

De energiebespaarlening mag gebruikt worden om zonnepanelen aan te schaffen. Echter, niet de hele energiebespaarlening mag daarvoor gebruikt worden. De lening mag voor 75% gebruikt worden om zonnepanelen aan te schaffen. De overige 25% moet besteed worden aan andere duurzame maatregelen, zoals isolatie.

Lokale subsidies

Hierboven staan de subsidies die de landelijke overheid op zonnepanelen geeft. Er zijn in Nederland echter meer overheden. Zij kunnen zelfstandig aanvullende subsidies toekennen. Voor particulieren geldt dat de gemeenten het vaakst een subsidie verstrekken om duurzame initiatieven op te starten. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de mogelijkheden in jouw gemeente.

Zonnepanelen aanschaffen met subsidie

Aan het einde van een lang artikel geven we je een korte samenvatting. In dit artikel is het volgende besproken. De overheid helpt consumenten die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. De overheid doet dit op drie verschillende manieren:

  1. De salderingsregeling
  2. BTW-teruggave
  3. De energiebespaarlening

Met de salderingsregeling maakt de overheid het mogelijk om energie terug te leveren tegen dezelfde prijs waarvoor jij het inkoopt. De salderingsregeling blijft nog drie jaar in zijn huidige vorm bestaan. Na deze drie jaar wordt de regeling langzaam uit gefaseerd.

Wie als consument zonnepanelen op zijn dak plaatst, wordt eigenlijk een kleine ondernemer. Dat heeft voordelen. Particulieren kunnen zo de BTW terugvragen. Dit voordeel is aanzienlijk. De nieuwe kleine ondernemersregeling maakt het terugvragen van BTW voor grote installaties echter minder aantrekkelijk.

Met de energiebespaarlening wordt het voor veel meer mensen mogelijk om duurzame maatregelen te nemen. Tegen gunstige voorwaarden kunnen particulieren geld lenen om hun huis te verduurzamen. De energiebespaarlening mag ook gebruikt worden om zonnepanelen aan te schaffen. Echter, maximaal 75% van de lening mag voor de aanschaf van zonnepanelen gebruikt worden.

Nederlanders betalen relatief veel inkomstenbelasting. Daar wordt met enige regelmaat over geklaagd. Vaak hoor je er dan ook bij: “Wat doen ze eigenlijk met dat geld?” Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar een

Geen btw meer op zonnepanelen!

Zonnepanelen huren

Voor- en nadelen van zonnepanelen kopen