4 - 7 min. read
30 Aug, 2021

Er zijn voldoende redenen om als ondernemer te verduurzamen. Het verduurzamen van een bedrijfspand is bijvoorbeeld goed om de energierekening omlaag te brengen. Daarnaast is het verduurzamen van een bedrijfspand ook goed in het kader van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. In sommige gevallen is het echter ook verplicht om te gaan verduurzamen. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. In dit artikel leggen we je uit wat dat voor jou betekent. Daarnaast leggen we uit hoe zonnepanelen je kunnen helpen om aan de eisen van de overheid te (blijven) voldoen.

Verduurzamen is niet meer vrijwillig

β€œVroeger” was het verduurzamen van een bedrijfspand iets wat ondernemers uit economische motieven deden. Het verduurzamen van een bedrijfspand levert immers een lagere energierekening op. Daarnaast straalt een duurzaam kantoor ook positief uit op de hele organisatie. Het geeft de organisatie een duurzaam en maatschappelijk verantwoord imago. Deze argumenten om als bedrijf te verduurzamen gelden natuurlijk nog steeds. Sinds 2012 is daar echter wel een argument bijgekomen. Het verduurzamen van een bedrijfspand is simpelweg verplicht.

Vanaf 2023 verplicht een kantoor met energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een minimale oppervlakte van 100 vierkante meter verplicht energielabel C hebben. Dat staat in het bouwbesluit 2012. Er is ook een consequentie als je dat niet doet: het pand mag dan niet meer als kantoor worden gebruikt. Dit is een vrij forse consequentie. De gemeente zal deze maatregel in de meeste gevallen gaan handhaven. De verplichting om in 2023 een bedrijfspand met minimaal energielabel C te hebben geldt voor vrijwel alle kantoorpanden. De verplichting geldt echter niet voor bedrijfspanden waar de kantoorfunctie kleiner is dan 100 vierkante meter. Is het pand groter dan 100 vierkante meter? Dan geldt de verplichting in beginsel wel. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Die uitzonderingen worden hieronder uiteengezet.

Bedrijfspand, nevenfunctie en kantoorfunctie

Om de uitzonderingen goed te begrijpen verduidelijken we hier eerst nog even het functie-begrip. Een bedrijfspand kan meerdere functies hebben. Zo staat dat ook in het Bouwbesluit 2012. Veel ondernemers zullen dit wel herkennen. Een gedeelte van het pand wordt gebruikt voor opslag, een ander gedeelte wordt gebruikt als kantoorruimte. De verduurzamingsplicht geldt echter voor kantoorruimtes. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe groot het gedeelte van het pand is dat als kantoorruimte wordt gebruikt.

Uitzonderingen op het verplichte energielabel C

Wie een bedrijfspand heeft met minimaal 100 vierkante meter kantooroppervlak moet dus in 2023 minimaal energielabel C hebben. Let wel: bij een kantoortje van 10 meter bij 10 meter zit je daar al aan. De verplichting geldt echter niet in de volgende gevallen:

  1. De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie
  2. Het pand een monumentaal pand is
  3. Het een tijdelijk kantoorgebouw is
  4. Het pand binnen 2 jaar gesloopt gaat worden

Wanneer is een pand een monumentaal pand?

Er zijn in Nederland verschillende soorten monumentale panden. Monumentale panden zijn uitgezonderd van het verplichte energielabel C in 2023. Een pand moet dan een monument zijn in de zin van de Monumentenwet (een Rijksmonument), of een monument zijn volgens de wet een provinciale of gemeentelijke verordening.

Tijdelijk gebruik van het pand

Daarnaast heeft de overheid besloten dat het zinloos is om te investeren in een pand dat, maar kort gebruikt wordt. Tijdelijke bedrijfspanden (gebruik maximaal twee jaar) en panden die binnen 2 jaar gesloopt gaan worden hoeven niet aan de verplichtingen van het Bouwbesluit 2012 te voldoen.

Met zonnepanelen zet je forse stappen richting een beter energielabel

Valt een pand aan de bovengenoemde voorwaarden? En heeft het een energielabel van D of lager? Dan valt jouw pand onder de verduurzamingsplicht en moet je aan de slag. Voor 2023 moet je bedrijfspand energielabel C hebben. Zonnepanelen kunnen je helpen om dat label te krijgen.

Energielabels, EnergieIndex en zonnepanelen

Om vast te stellen welke EnergieIndex een pand heeft wordt er gekeken naar meer dan 150 factoren. Al die factoren worden gewogen en vervolgens wordt daar een indexcijfer uit opgemaakt. Aan de hand van dat indexcijfer wordt aan het pand een energielabel toegekend. Wanneer je een pand hebt met een EnergieIndex van 1.71 dan krijgt het pand bijvoorbeeld energielabel D. Is de EnergieIndex 1, dan krijgt het pand energielabel A. Om een pand energielabel C te geven moet het pand een EnergieIndex van tussen de 1.31 en 1.60 hebben.

Zonnepanelen laten de EnergieIndex dalen

Wanneer je de EnergieIndex van een pand wilt laten dalen, en dus een gunstiger Energielabel wilt krijgen, dan kunnen zonnepanelen daarbij helpen. In welke mate zonnepanelen daarbij helpen is vrij lastig te berekenen. De formule is op zichzelf vrij simpel.

Afname EnergieIndex = Oppervlakte zonnepanelen in vierkante meters/de omvang van het pand

De oppervlakte van de zonnepanelen is waarschijnlijk niet zo moeilijk te berekenen. De omvang van het pand daarentegen is iets lastiger. In de eerste plaats gaat het om de oppervlakte van het pand zelf. Ook dat is nog redelijk eenvoudig te berekenen. Maar er komt nog een component bij. Ook de oppervlakte van die grenst aan de buitenlucht en de grond wordt bij de omvang meegenomen. Eenvoudiger gezegd: de buitenmuren bepalen (onder andere) de omvang van een woning. Voor een pand met minder buitenmuren (bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw) zal het plaatsen van zonnepanelen daarom meer effect hebben op de EnergieIndex dan voor een vrijstaand pand.

Mijn pand heeft al energielabel C, ben ik veilig?

Is je bedrijf al gevestigd in een pand met energielabel C dan zit je tot 2030 save. Vanaf 2030 moet je bedrijfspand echter energielabel A hebben. Het loont daarom nu al om zonnepanelen op je dak te plaatsen. Niet alleen kan je met zonnepanelen besparen op je energierekening en geef je je bedrijf een groen imago, daarnaast maak je je bedrijf ook nog eens letterlijk klaar voor een groene toekomst!

Een lang verhaal kort

In 2023 moet ieder bedrijfspand dat groter is dan 100 vierkante meter en voor meer dan de helft uit kantoorruimte bestaat energielabel C hebben. Heeft het pand dit label niet? Dan mag het niet meer als kantoorruimte gebruikt worden. Zonnepanelen kunnen helpen om je bedrijfspand een beter energielabel te geven. Ook als je pand al energielabel B of C heeft kan het verstandig zijn om te gaan verduurzamen. Vanaf 2030 is het namelijk verplicht om energielabel A te hebben.

Er zijn voldoende redenen om als ondernemer te verduurzamen. Het verduurzamen van een bedrijfspand is bijvoorbeeld goed om de energierekening omlaag te brengen. Daarnaast is het verduurzamen van een bedrijfspand ook goed in het kader

Geen btw meer op zonnepanelen!

Zonnepanelen huren

Voor- en nadelen van zonnepanelen kopen