Wat is een Scope 8 inspectie?

De keuring volgens NEN 3140 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de “Arbeidsomstandighedenregeling” (ARBO) moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor hun werknemers. Deze inspectie wordt meestal uitgevoerd door SCIOS Scope 8 geautoriseerde inspecteurs.

Wat wordt er bij een Scope 8 inspectie gecontroleerd?

  1. Jouw elektrische installatie wordt gekeurd door (SCIOS) Scope 8 bevoegde keurmeesters, dit gaat volgens de NEN 3140 richtlijnen;
  2. De inspectie omvat een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en testen, en het opstellen van resultaatrapporten;
  3. Als er geen gebreken worden gevonden, ontvang je een keuringsrapport met een keuringsverklaring zoals gespecificeerd in Scope 8;
  4. Als er wel gebreken zijn, ontvang je een inspectierapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet je het installatiebedrijf vragen om het defect te verhelpen.

Voordelen

  • Je kunt eenvoudig voldoen aan de eisen van de overheid en verzekeraars.
  • Je zorgt voor een veilige omgeving voor uw medewerkers, klanten en jezelf.

Prijs

De prijs van de keuring is afhankelijk van:

  1. De branche waarin jouw bedrijf opereert;
  2. De oppervlakte van uw bedrijf in vierkante meters (​BVO);
  3. Het aantal elektrische installaties (meterkasten).